Lapinlahden apteekissa työskentelee apteekkarin lisäksi yksi proviisori, viisi farmaseuttia, kaksi farmanomia ja yksi lääketyöntekijä. Tämän lisäksi apteekissamme työskentelee tarpeen mukaan kiireapulaisia. Apteekkimme on mukana myös opetusapteekkitoiminnassa, joten tilanteen mukaan apteekissamme työskentelee farmasianalan opiskelijoita.

Apteekkari on yksityisyrittäjä ja koulutukseltaan aina proviisori. Apteekkarin tehtäviin kuuluu apteekin johtamisen lisäksi apteekin kehittäminen ja yhteydenpito muuhun terveydenhuoltoon.

Proviisori on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Proviisori työskentelee apteekkarin työparina ja hänen tehtäviin kuuluu muun muassa henkilökunnan kouluttaminen, laadunvalvonta ja asiakaspalvelun sujuvuudesta huolehtiminen.

Farmaseutti on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Farmaseutin työtehtäviin kuuluu pääasiassa asiakaspalvelua. Apteekissamme farmaseuttien tehtäviin kuuluu myös annosjakelua ja lääkkeenvalmistusta.

Farmanomi on opiskellut ammattikoulussa. Vanhanmuotoisen farmanomi koulutuksen käynyt henkilö saa antaa neuvontaa itsehoitolääkkeistä, mutta ei saa toimittaa reseptejä. Farmanomien työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelun lisäksi tukkutilausten tekeminen, pankkiasioiden hoito ja laskutus.

Tekninen apulainen hoitaa monenlaisia tehtäviä apteekin arjessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu tavaraliikenteestä huolehtiminen, pankkiasioiden hoito ja laskutus.