Palvelut

Reseptien uusinta

Lähetämme asiakkaan pyynnöstä sähköisiä reseptejä uusittavaksi. Reseptien uusinta-aika on 1-8 vuorokautta. Perimme uusimisesta maksun.

Koneellinen annosjakelu

Apteekkimme tarjoaa asiakkailleen koneellista annosjakelua. Ostamme palvelun Lielahden apteekista, jossa lääkkeiden jakeleminen kerta-annospusseihin tapahtuu. Annosjaellut lääkkeet toimitetaan asiakkaalle kahden viikon erissä. Näin ollen muutokset lääkityksiin saadaan tarvittaessa muutettua lyhyellä ajalla.

Ennen kuin asiakas liittyy annosjakeluun, hänen lääkityksensä tarkistetaan. Tarkastuksessa katsotaan, onko käytössä päällekkäisiä lääkityksiä tai lääkkeiden välisiä yhteisvaikutuksia. Annosjakelu lisää lääkitysturvallisuutta, sillä apteekissa pidetään yllä ajan tasalla olevaa lääkelistaa. Annosjakelu sopiikin erityisesti iäkkäille ihmisille, joilla on paljon lääkkeitä käytössään. Koneellisesta annosjakelusta perimme palkkion.

Lääkejätteen vastaanotto

Apteekkimme ottaa maksutta vastaan käyttämättä jääneet ja vanhat lääkkeet. Lääkkeet ovat vaarallista jätettä, eikä niitä saa laittaa sekajätteen sekaan.

Huomioithan seuraavat lääkejätteen lajittelua helpottavat toimet

  • poista lääkepakkauksista henkilötiedot
  • poista ulkopakkaukset ja pakkaa tabletit ja kapselit läpinäkyvään pussiin
  • tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa liuskoistaan
  • nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit palautetaan alkuperäisissä pakkauksissaan
  • laita neulat ja piikit suojaan, esimerkiksi lasipurkkiin
  • toimita jodipitoiset tuotteet (esim. joditabletit, Betadine), elohopeakuumemittarit ja solunsalpaajat muusta lääkejätteestä erillään

Schengen todistus

Ulkomaille matkustaessa kannattaa ottaa mukaan yhteenveto sähköisistä resepteistä. Apteekistamme saa juuri ulkomaanmatkaa varten suunnitellun englanninkielisen yhteenvedon. Ko. yhteenvedon tulostus on maksullinen.

Lisäksi, jos matkustat Schengen maahan ja otat mukaasi keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, saatat tarvita mukaasi myös Schengen todistuksen. Apteekissamme voit tarkistaa, onko käyttämäsi lääke sellainen, josta todistus vaaditaan. Todistuksen laatimista varten tarvitsemme passin tai henkilökortin. Palvelu on maksullinen.

Defibrillaattori

Apteekissamme on puoliautomaattinen defibrillaattori. Henkilökuntamme on koulutettu sen käyttöön.